EVRENSEL EĞİTİM

0212 509 85 62

İngilizce,Bilgisayar ve Muhasebe Kursu Merkez Mah.Reşitpaşa Cad. Kasapoğlu Sok. Çağdaş Apt. 1/ 2 Avcılar- İstanbul
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
EĞİTİMLERİMİZ
KAYIT FORMU
İLETİŞİM

Fen Bilgisi

Bu derste, öğrencilerin zihinsel yeteneklerini  ve problem çözme becerilerini geliştirmek temel amaçtır. Öğrenciler, içinde yaşadıkları doğal çevreyi  ve evreni  bilimsel yöntemlerle ele alıp incelerler.

Türkçe

Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etme, türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma,  Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirme, seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanma, okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşma; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirme, yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenme, bunları bir alışkanlık hâline getirme,  bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanma, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanma ve seçici olma, Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanıma.

 

Matematik

Günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır.Gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilme, çözümlerini ve bilgilerini paylaşabilme, sahip olduğu bilgileri başka alanlarda kullanabilme gibi üst düzey davranışları geliştirme bu alandaki temel hedefimizdir.

 

İngilizce öğreniminde amacımız, bireylerin; Dinleme-anlama,Okuma-anlama, Konuşma, Yazma becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

İLKOKUL 3-4 / Matematik-İngilizce

Paket program: Matematik 2 saat+İngilizce 2 saat Haftada 2 gün(Ctesi-Pazar)

Toplam: Ayda 32 saat

 

ORTAOKUL 5 / Matematik-İngilizce

Paket program: Matematik 2 saat+İngilizce 2 saat Haftada 2 gün (Ctesi-Pazar)

Toplam: Ayda 32 saat

 

ORTAOKUL 6-7-8 / Matematik-İngilizce-Fen-Türkçe

Paket program: Matematik 2 saat+İngilizce 2 saat+Türkçe 2 saat + Fen 2 saat - Haftada 2 gün (Ctesi-Pazar)

Toplam: Ayda 64 saat

Size Dönüş Yapalım! KAMPANYALAR SERTİFİKALAR

Seçeceğiniz

ikinci eğitim

 %20 İndirimli

FIRSAT 1

Arkadaşını getirenlere

 %30 İndirim

FIRSAT 2

MEB

Sertifikası

Etütler de kardeşlere

 %10 İndirim

FIRSAT 3

FIRSAT 4

Kurum

Sertifikası

"Bizimle olduğunuz süre içerisinde profesyonel bir altyapıya sahip olarak seçtiğiniz kariyerde ilerlemeye devam edeceksiniz. Kariyer şans değil, seçimdir."

Avcılar Bilgisayar Kursu,Avcılar Bilgisayar İşletmenliği Kursu,Avcılar Office Eğitimi,Avcılar Meslek Kursu, Avcılar Muhasebe Kursu,Bilgisayarlı Muhasebe Kursu,Avcılar On Parmak Klavye Kursu,Avcılar Klavye Kursu,Avcılar İngilizce Kursu,Avcılar Etüt,Matematik,Fen Bilgisi

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

"Egitimde Evrensel Tercihiniz" 0212 509 85 62